EN: ی . یی ()  ( 1397 ی ی یی) ی ј ی ییی. یی ی ی ی ی.

ϐی : ی ی
: ی
: 1355
: 97
: ی
: 09113715774
www.hadi-shojaie97@yahoo.com
    
یی :

ی ی ی Ԑ یی

ی یی ی  Ԑ ی ی

ی Ϙی یی یی Ԑ ی ی

 

ی :

-    ی ی ی ی ј

-    ی یی یی یی ی ی یԐ ی

-    ی یی ی ی یی ی ییی

-    ی ی یی

-    ی ѐی ѐی یڡ ی


ی ی :

-   ی یی ی یی

-   ی ی ی یی HSE  ی ی HSE PLAN

-   ی ی ی

-   ی ی ی ی

-   ی یی ی ѐی


ی ی ی

ȍ

یی: ѐ ѡ ѡ 2

: 32260519-017

ی ی ܡ ǘ 6 5 ρی: 1371885489

: 44017769-021 ݘ: 44017789-021

ی ی ј ی ی یی ی ی
:

Ԑ یی